Maari ng bayaran ang iyong Pag-IBIG Housing Loan at Savings gamit ang Gcash. Sa pamamagitan ng makabagong paraan ng pagbabayad ng iyong kontribusyon o housing loan ay maaaring mapadali ang iyong transaksyon sa Pag-IBIG. Mapapabilis at hindi na uubos ng iyong oras sa pagpila sa mga Pag-IBIG office o mga Bayad center. Magpatuloy lamang sa mga sumusunod na nilalaman upang malaman ang paraan na ito.


Ano ang GCash
Ang GCash ay isang serbisyo mula sa Globe Telecom na maaring ma-avail ng mga subscribers nito.
Sa mga wala pang GCash, maaaring magtungo dito.
Kung mayroon ka ng GCash, maaari ka ng mag-bayad ng iyong Pag-IBIG.

Pagbabayad ng Pag-IBIG Member Savings MS(100)

1. Dial lamang ang *137#
2. Piliin ang National Government agency
3. I-select ang Pag-IBIG MS(100)
4. Ilagay ang amount ng nais bayaran
5. Ilagay ang 4 digit PIN
6. Ilagay ang member’s ID No. o MID
7. Ilagay ang period na nais bayaran(yyyymm)
8. Piliin ang 1 Continue
9. Dapat P100 o mahigit ang amount upang magpatuloy sa iyong transaksyon
10. Ilagay ang GCash PIN at piliin and SEND

Pagbabayad ng Pag-IBIG MP2 Savings MP2(500)

1. Dial lamang ang *137#
2. Piliin ang National Government agency
3. I-select ang Pag-IBIG: MP 2 (500)
4. Ilagay ang amount ng nais bayaran
5. Ilagay ang 4 digit PIN
6. Ilagay ang member’s ID No. o MID
7. Ilagay ang period na nais bayaran(yyyymm)
8. Piliin ang 1 Continue
9. Dapat P100 o mahigit ang amount upang magpatuloy sa iyong transaksyon
10. Ilagay ang GCash PIN at piliin and SEND

Pagbabayad ng Pag-IBIG Housing Loan

1. Dial lamang ang *137#
2. Piliin ang National Government agency
3. I-select ang Pag-IBIG Housing Loan
4. Ilagay ang amount ng nais bayaran
5. Ilagay ang 4 digit PIN
6. Ilagay ang payment reference number
7. Dapat ay nasa wastong oras ng cut-off period sa iyong pagbabayad
8. Matatanggap ang confirmation sa iyong transaksyon

Sa mga katanugan, maaaring tumawag sa Pag-IBIG sa numerong 02-8943389/8133119

By Kyle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *